Vaarojen Kutsu -kirja

Vaara-asutuksen historiaa ja alueen luontoa tutkiva valokuvateos. Kirja on maalaisromanttinen tallenne eristyksissä olleista erämaatiloista ja niitä ympäröivistä salomaista, mutta myös kantaa ottava biotooppeja tuhoavaa toimintaa esim. metsätaloutta kohtaan. Kuvatekstit pohjautuvat osin suulliseen perimätietoon, osin kirjoitettuun historiaan ja osin arkistoista löytyneisiin dokumentteihin.