#654 – Poimittua: Suomi kohtelee metsiään kammottavalla tavalla

”Kuinka metsät Suomessa voivat ja miltä ne näyttävät? Ne voivat huonosti ja näyttävät kammottavilta. Luonnontilaisia metsiä on Suomessa jäljellä enää muutama prosentti koko metsäalasta. Pääosa niistä sijaitsee pieninä laikkuina syrjäisillä alueilla […] Luonnontilainen metsä on rakenteeltaan, olemukseltaan ja lajistoltaan toisenlainen kuin maassamme vallitseva talousmetsä. Se on kehittynyt tuhansien vuosien aikana monimuotoiseksi ekologiseksi kokonaisuudeksi. Maasta pilkistävät […]

#552 – Parhaita päätöksentekijöitä?

Ympäristöministeri Jari Leppä väitti vaalivideollaan että ”metsänomistajat ovat itse parhaita päätöksentekijöitä metsien käytöstä”. Kun ottaa huomioon meidän ihmisten valintojen seurauksina syntyneet ylivelkaantumiset, addiktiot, verenpaine- ja mielialalääkkeiden menekin tai vaikkapa haitallisen ruokavalion tuomat oireet, niin voisi kysyä seuraavaa: Jos parhaita päätöksiä ei pystytä tekemään edes itsensä kannalta, miten niitä voisi tehdä vuosituhansien aikana syntyneiden monimutkaisten metsäekosysteemien […]

#528 – Pakkanen

Pakkanen on ihmiselle puheenaihe, eläimelle enemmän. Kun kylmyys kiristyy kuolemanhiljaisessa talousmetsässä, jonka suoriin ja kovarunkoisiin istutuspuihin ei puukiipijän nokka pysty, antaa vanha vuotava mökkikin etuoikeutettua suojaa. Lahoamassa olleet lehtipuut kaadettiin päivällä ja ainoa mikä yön koittaessa suo lämpöä, on metsätyökoneen haaleneva moottori, eikä sekään kauan.

#513 – Poimittua: Ympäristösurun vähättely

”Suruun kohdistuvaa vähättelyä kokevat Suomessa esimerkiksi eläinten kohtaloa surevat ja lähimetsän kaatamista murehtivat ihmiset. Kommentit kuten ”Älä nyt sitä sure, se on vain eläin!” tai ”Kyllähän metsä kasvaa uudestaan!” kertovat äänioikeudettomasta surusta. Eläinten ja metsien kohtaloihin liittyvät myös taloudelliset seikat ja vallitsevien elämäntapojen piilevä kyseenalaistaminen. Jos hyvksyn surun siitä, miten emakko, tuntemiseen kykenevä olento, joutuu […]