#482 – Niittäjä vaaramaan lakisuolla

”Uudistilan itäpuolella kolmen jousenampuman päässä 110 askelta pitkä ja 30-40 askelta leveä suoala, jonka tuotto 4 vetokuormaa”. Näin saatettiin kuvailla uudistilan niittymaita kruunun asiakirjoissa 1800-luvulla. Tällaisilta luonnonniityiltä kerättiin kaikki karjan talvirehu, siellä työllä ja tuskalla muokatut pellot käytettiin tarkoin leipäviljan viljelyyn. Varsinkin vaarojen asuttajille luonnonniityt saattoivat olla pieninä palasina ja etäällä toisistaan ja osa heinävarannosta […]