#470 – Genius Loci

#470 – Genius Loci

”Paikan kokemuksellisuuden ymmärtäminen edellyttää sen moniaistisuuden tarkastelua sekä koko ihmisruumiin näkemistä kokemuksen välittäjänä. Aistihavaintojen lisäksi paikkakokemuksiin vaikuttavat historiallinen ja sosiaalinen ulottuvuus, ajallinen syvyys, paikan mielikuvat, tunnelma sekä paikan henki eli genius loci.”
(Forss 2007, 78.)

Valokuva Terrafamen eli Talvivaaran kaivospiirin alle jääneen talon rauniosta. Lainaus poimittu Anneli Meriläinen-Hyvärisen julkaisusta: ”Sanopa minulle onko meidän hyvä olla täällä?”.

Vastaa