#480 – Ruunamäki

#480 – Ruunamäki

Vuonna 1801 Sotkamon rippikirjoihin merkitään uusi tila, Ruunamäki. Sen asuttaja tulee muutaman kilometrin päästä talosta, jossa vanhempi veli perii isännyyden.

Todennäköistä on että Ruunamäki oli jo jonkinasteisessa käytössä ennen kiinteää asutusta. Olisiko se ollut metsälaidunmaata jonne nimenomaan ruunat laskettiin kesäisin, sillä onhan vieläkin yleisenä tapana että ruunia laidunnetaan omissa laumoissaan.

Ruunamäki kulkee kapeana kohoumana kahden alavan maan välissä.

Alueena tämä vanha asuinpaikka on mielenkiintoinen. Luode-kaakko suuntaisena kulkeva kapea harjanne on puuttomana ollut varmasti valoisaa ja otollista viljelysmaata. Ja peltomaana iso osa tästä alasta on vanhoihin karttoihin merkittykin.

Tultaessa 1900-luvulle tilan elinvoima alkaa tuntemattomista syistä hiipua. Ehkä se oli tietoinen päätös, ehkä ylitsepääsemättömät talousvaikeudet. Uuden vuosituhannen alkuvuosikymmeniä kuitenkin väritti mm. pakkohuutokauppa. Viljelykset pysyivät kuitenkin vuokrakäytössä. Nykyään koko mäen rakennuskanta on kadonnut. Vanhat pellot kasvaa korkeaa kuusikkoa ja aluskasvillisuus on sakeaa.

Mutta onneksi vielä siellä täällä on menneen ajan merkkejä, eikä pihapiirin pohjaa koskaan istutettu kuuselle. Pihapiirin muoto erottuu puiden keskeltä ja muistuttaa että oli aika, jolloin tällä mäellä ruunat laidunsi ja piipusta nousi savu.

 

Muokattu 22.8.2018 Lisätty tietoja 1900-luvun alun huutokaupoista.

Vastaa