#482 – Niittäjä vaaramaan lakisuolla

#482 – Niittäjä vaaramaan lakisuolla

”Uudistilan itäpuolella kolmen jousenampuman päässä 110 askelta pitkä ja 30-40 askelta leveä suoala, jonka tuotto 4 vetokuormaa”.

Näin saatettiin kuvailla uudistilan niittymaita kruunun asiakirjoissa 1800-luvulla. Tällaisilta luonnonniityiltä kerättiin kaikki karjan talvirehu, siellä työllä ja tuskalla muokatut pellot käytettiin tarkoin leipäviljan viljelyyn.

Varsinkin vaarojen asuttajille luonnonniityt saattoivat olla pieninä palasina ja etäällä toisistaan ja osa heinävarannosta oli pelkkiä puronvarsien soistumia.

Vastaa