#509 – Poimittua: Mökin sai tehdä

”Mökin sai tehdä ihan mielensä mukaisen: pitkittäin, poikittain, vinottain; hirrestä, laudasta, paperista, sahanpurusta, tiilestä, betonista (…) Ei kysytty rakennuspiirrustusta, ei työsuunnitelmaa, kustannusarviota, akkitehtiä, mestaria, teettäjää – ei muuta kuin siitä poikki ja seinään.

Niinkuin linnut tietävät miten pesänsä tekevät, niin tiesivät Pispalan miehet, miten syntyi Luojan palikkaleikki korkealle moreenipenkereelle. Kaltevaa kamaraansa uhmaten jokainen mökki ja mies pyrki vain julistamaan omaa olemisen riemuaan.”

– Lauri Viita rakentamisen säännöksistä 1800-1900 taitteessa